Kviečiame į Neakivaizdinę aplinkos dizaino mokyklą

8–11 klasių mokinius, mėgstančius kurti gražią aplinką, auginti, pažinti ir pritaikyti dekoratyvinius žolinius ir sumedėjusius augalus, kviečiame mokytis Neakivaizdinėje aplinkos dizaino mokykloje.


Priėmimas į mokyklos III laidą vyks iki spalio 15 d.


Užsiėmimai vyksta Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre, Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultete, Vilniaus universiteto Kairėnų botanikos sode, Lietuvos edukologijos universitete.


Per dvejus mokslo metus vyksta 7–8 sesijos, daug dėmesio skiriama savarankiškam darbui. Mokiniai supažindinami su pagrindinėmis dekoratyvinių augalų rūšimis, jų dauginimu, priežiūra, ligomis ir kenkėjais, mokosi piešimo, kompozicijos pagrindų, proginių puokščių komponavimo, mažųjų architektūros statinių želdynų, žolinių ir sumedėjusių želdynų komponavimo. Sėkmingai baigę mokyklą gauna Neakivaizdinės aplinkos dizaino mokyklos baigimo pažymėjimą.


II laidos mokinių, baigusių Neakivaizdinę aplinkos dizaino mokyklą, keletas atsiliepimų:


„Mokykla man buvo tikrai naudinga ir įdomi. Labai patiko išvykos į Kairėnų botanikos sodą ir LEU oranžeriją. Sužinojau tikrai daug ir įdomios informacijos. Labai patiko sesijų atmosfera, smagu kurti puokštes“;


„Dėstytojai nuostabūs, draugiški ir įdomūs, moka sutelkti dėmesį bei sudominti mokinius. Ačiū už įgytas žinias bei naudingus patarimus“;


 „Patiko, kad dažnai keitėme aplinką, turėjome įvairių praktinių užsiėmimų ir darbo grafikas nebuvo per daug perkrautas (t. y., galima suderinti mokslą Neakivaizdinėje aplinkos dizaino mokykloje su pamokomis bendrojo lavinimo mokykloje)“.


 


Neakivaizdinę aplinkos dizaino mokyklą organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetu.


 


Mokyklos mokslinė vadovė – dr. Rimantė Kondratienė, Vilniaus kolegijos Kraštotvarkos katedros docentė.


 


Mokyklos vadovas – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus metodininkas Leonas Traškevičius.


 


Norintys mokytis registracijos anketą pateikia el. paštu leonas.traskevicius@lmnsc.lt iki 2015 m. spalio 15 d. 


 


Mokykla mokama, dvejų mokslo metų dalyvio mokestis – 46 €. 23 € už pirmus mokslo metus renkami įžanginės sesijos metu.Informacija tel. 8 5 267 0060, Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus metodininkas Leonas Traškevičius.


 
PATVIRTINTOS 2015 M. BENDROJO PRIĖMIMO DATOS

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas* 2015-06-01 – 2015-07-18 15 val.

Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija
Sesija 2015-06-19 – 2015-07-08
Rezultatų paskelbimas Iki 2015-07-09
Stojančiųjų į švietimo ir ugdymo studijų programas motyvacijos vertinimas Sesija
2015-06-19 – 2015-07-08
Papildoma stojamųjų egzaminų sesija (tik dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavusiems pagrindinėje sesijoje) Sesija 2015-07-09 – 2015-07-10
Rezultatų paskelbimas 2015-07-10
Papildomas stojančiųjų į švietimo ir ugdymo studijų programas motyvacijos vertinimas Sesija 2015-07-09 ir 2015-08-07
2010–2014 m. brandos atestatų duomenų ir 2015 m. brandos egzaminų pagrindinės sesijos rezultatų pateikimas LAMA BPO iš valstybinių duomenų bazių
Iki 2015-07-13**
Užsienyje ir iki 2010 m. Lietuvoje įgyto išsilavinimo bei kitų papildomų dokumentų pateikimas LAMA BPO punktams*** 2015-06-01 – 2015-07-18 15 val.
 

Pagrindinis priėmimas

Pirmasis etapas
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2015-07-23 iki 15 val.
Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas aukštosiose mokyklose 2015-07-24 – 2015-07-28 17 val.
(išskyrus 07-26)
Likusių laisvų vietų paskelbimas 2015-07-29 14 val.

Antrasis etapas
Pageidavimų prioritetų prašymuose koregavimas 2015-07-29 16 val. -
2015-07-31 17 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2015-08-03 iki 17 val.
Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas aukštosiose mokyklose 2015-08-04 - 2015-08-06 17 val.
Likusių laisvų vietų paskelbimas 2015-08-07 14 val.

Papildomas priėmimas
Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas teikimas****
Užsienyje ir iki 2010 m. Lietuvoje įgyto išsilavinimo bei kitų papildomų dokumentų pateikimas LAMA BPO punktams

2015-08-07 – 2015-08-10 17 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2015-08-12 iki 17 val.
Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas aukštosiose mokyklose 2015-08-13 – 2015-08-14 17 val.